Lắp giàn giáo phục vụ BDSC nhà máy nhiệt điện PM3

Lắp giàn giáo phục vụ BDSC nhà máy nhiệt điện PM3