Project Description

Sơn Chống ăn mòn bồn TK101/102 kho LPG Dung Quất (7/2017-10/2017)

Ngày 7/2017-10/2017 công ty TNHH Sơn và Chống ăn mòn PACS Việt Nam đã thực hiện công trình Sơn Chống ăn mòn bồn TK101/102 kho LPG Dung Quất.

Dự án kéo dài 3 tháng đã mang lại kết quả tốt đẹp