CÁCH LỰA CHỌN PRIMER : 1.Temcoat 3000 Primer Đây là primer tốt nhất của Trenton, nó luôn là lựa chọn đầu tiên cho việc áp dụng các vật thể trên mặt đất và dưới mặt đất. 2.Wax-Tape Primer (Brown) Nếu Temcoat 3000 không dính vào vật thể áp dụng vì có đọng nước bề mặt, thì Wax-Tape Primer (Brown) được sử dụng. 3.Pile Primer Được sử dụng đối với đường ống có đọng nước cao khi mà 2 loại primer ở trên không có độ kết dính bề mặt. Được sử dụng ở cầu cảng và các công trình dưới nước.