03 LOẠI CHẤT LÓT PRIMER

CÁCH LỰA CHỌN PRIMER :

1.Temcoat 3000 Primer

Đây là primer tốt nhất của Trenton, nó luôn là lựa chọn đầu tiên cho việc áp dụng các vật thể trên mặt đất và dưới mặt đất.

2.Wax-Tape Primer (Brown)

Nếu Temcoat 3000 không dính vào vật thể áp dụng vì có đọng nước bề mặt, thì Wax-Tape Primer (Brown) được sử dụng.

3.Pile Primer

Được sử dụng đối với đường ống có đọng nước cao khi mà 2 loại primer ở trên không có độ kết dính bề mặt.

Được sử dụng ở cầu cảng và các công trình dưới nước.

 

 

 

Mô tả

 

                                    Pile primer                Brown primer          Temcoat primer 3000

Màu                               Nâu                            Nâu trắng                  Nâu

Nhiệt độ nóng chảy    Không nóng chảy

Điểm cháy                   176oC

Độ bền điện thế           4KV/mm

Nhiệt độ áp dụng         0oC – 93oC                  4oC – 43oC          -18oC – 110oC

Go to Top